Banner strony

Informacja „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez PFRON programie pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością".

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu znajdą Państwo  na stronie internetowej PFRON pod adresem http://cidon.pfron.org.pl/

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Link do informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od ponad 20 lat działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Łączy potrzeby kandydatów szukających pracy i firm, które takich pracowników chciałyby zatrudniać.

Mobilny punkt informacyjny ZUS w sprawie świadczenia 300+

Plakat 300 plus Dobry Start spotkanie PUE 1Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 15 września br. w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie Oddział ZUS w Jaśle organizuje dyżur w formie mobilnego punktu informacyjnego w sprawie świadczenia 300+.

W czasie takiego spotkania pracownicy ZUS:

– założą osobom zainteresowanym konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, co ułatwi obsługę wniosku o świadczenie,

– przekażą instruktaż na temat warunków ubiegania się o świadczenie 300+ oraz pomogą wypełnić wniosek.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy pracowników ZUS.

Nowy wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości dochodu do programu „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze1Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązuje nowy wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, dla osoby, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do programu „Czyste powietrze”.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

X