Banner strony

Dostawa żywności FEAD - 28 czerwca

POPZ 02 2021Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W kwietniu 2021 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która jeszcze w czerwcu spowoduje kilka istotnych zmian. Wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Nie będzie już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowy Żmigród do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Ostrzeżenie – podszywanie się pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

uwagaW związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym GOPS w Nowym Żmigrodzie posiada legitymację służbową potwierdzającą jego tożsamość. 

X