Banner strony

Dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r. poz. 2687). Ustawa przewiduje m. in. wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa na cele grzewcze.

ZUS: mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Kolejny moduł programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z PFRON

W ramach modułu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” realizowane są programy:
1. Dostępne mieszkanie,
2. Mieszkanie dla absolwenta.

X