Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
  • osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  • osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują m.in.:
  • czynności pielęgnacyjne, do których należą: przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, mycie, czesanie, ubieranie, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, karmienie (w przypadku gdy stan zdrowia wymaga tej czynności),
  • czynności gospodarcze, do których należą: zakupy, zabezpieczenie posiłków, sprzątanie, pranie, palenie w piecu, przynoszenie wody do domu,
  • czynności opiekuńcze, do których należą: organizowanie czasu wolnego, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostarczanie książek i prasy, spacery z chorym,
  • czynności zdrowotne, do których należą: załatwianie wizyt lekarskich, realizowanie recept, podawanie lekarstw, współpraca z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
  • czynności rehabilitacyjne, do których należą: rehabilitacja fizyczna (nie dotyczy usług świadczonych przez lekarzy).
Kwestie odpłatności za usługi regulują uchwały:

Miejsce wykonywania usług:
Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje pomocy.

Wykonawca, który realizuje usługi na terenie Gminy Nowy Żmigród:
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.