Świadczenie Dobry start (300+)

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie prowadził obsługi wniosków na rok szkolny 2021/2022.