Banner strony

Cykl Bezpłatnych Szkoleń dla Obywateli Ukrainy

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I CYKL SZKOLEŃ DLA OBYWATELI UKRAINY

Centrum Psychologiczno-Prawne dla obywateli Ukrainy

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z prośbą Fundacji Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica, informuje, iż ww. Organizacja, solidaryzując się ze społeczeństwem Ukraińskim, a zwłaszcza osobami poszkodowanymi w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską, utworzyła Centrum Psychologiczno-Prawne.

Stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutym 2022 r.  i pobyt ich jest uznawalny za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy mogą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 53 specustawy w związku z art. 90d) i e) ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji na temat ww. świadczeń można uzyskać: LINK

X