Informacje o projekcie

Placówka Wsparcia Dziennego

Projekt Partnerski pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie  rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
3. Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
4. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
5. Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
6. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
7. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
8. Powiat Jarosławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
9. Powiat Krośnieński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
10. Powiat Niżański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
11. Powiat Leżajski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
12. Gmina Nowy Żmigród/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
13. Powiat Strzyżowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
14. Powiat Łańcucki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
15. Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- tworzenie/ rozwój placówek wsparcia dziennego,
- wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w zakresie powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego,
- kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych/opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,
- tworzenie i funkcjonowanie mieszkań treningowych,
- działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie realizuje zadanie polegające na utworzeniu i funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowy Żmigród dla 15 dzieci.

Dzięki niej, będziemy rozwijać pasje i zainteresowania dzieci, pomagać rodzicom w opiece i wychowaniu, pomagać dzieciom w nauce, konstruktywnie organizować czas wolny w formie zabaw, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeów.

Łączna wysokość dofinansowania, a zarazem całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród to 621 505,00 zł.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).