Banner strony

Dostawa żywności FEAD - 15 kwietnia

POPZ 02 2021Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Informacje o projekcie „Siłą jest dialog”

„Siłą jest dialog”Adresaci: mieszkańcy/firmy/organizacje

Zakres: bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)

Forma: online, w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna

Kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie

Zalecamy mieszkańcom, aby ograniczyli wizyty w GOPS

plakat wazna infSzanowni Państwo,

w   związku   z  rosnącą liczbą  zachorowań na COVID-19 na terenie całego kraju zalecamy mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne, ograniczyli swoje wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie do minimum.

Bardzo prosimy o załatwianie tylko pilnych i niecierpiących zwłoki spraw w ośrodku, natomiast w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub drogą elektroniczną. 

Przypominamy dane kontaktowe naszego ośrodka oraz kontakt do pracowników socjalnych i świadczeń rodzinnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

e-mail: gops@gopsnowyzmigrod.pl

tel. 134482621

Pracownicy socjalni:
tel. 134482622

Świadczenia rodzinne:
tel. 134482608

Punkt Konsultacyjny poszerza działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną

p k1Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie to zadania własne gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wywiązując się z tych obowiązków, od 16 marca 2015 r., rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny, w ramach którego dostępne są porady specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Od 12 marca br. Punkt poszerzył działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Aktywni niepelnosprawni

X